Boos zijn mag

Bij boze mensen denken we misschien aan lelijke woorden, aan verbittering of soms nog erger. Daarom wordt vaak gezegd dat we niet boos mogen zijn. De Bijbel spreekt daar anders over.

26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan;

Efeziërs 4:26 (NBG)

In deze Bijbelstudie wordt vanuit drie verschillende Bijbelgedeelten iets gezegd over onze boosheid (toorn).

Word je boos, doe er iets mee

In dit vers staat niet dat je niet boos mag worden. Het is wel belangrijk om te zorgen dat die boosheid weer weg is voordat de dag voorbij gaat. Zo wordt boosheid geen bitterheid.

Boosheid gaat weg door er met anderen over te praten. Niet met mensen die er niets mee te maken hebben - dan zou het roddelen zijn - maar met de mensen op wie je boos bent. Laat de boosheid geen bezit van je nemen maar zorg dat je wat kunt doen met de boosheid. Breng het onder woorden. Vraag aan God naar de oorzaak, naar ruimte voor vergeving en naar openheid in gesprekken.

Wordt boos, dat hoort erbij

In de bovengenoemde tekst haalt Paulus de Psalmen aan.

5 Weest toornig, maar zondigt niet; spreekt in uw hart op uw leger, en zwijgt.

Psalm 4:5 (NBG)

In het eerste stukje zou je boos worden kunnen opvatten als iets dat per ongeluk gebeurt. Het wordt een opwelling genoemd. In dit vers ligt dat heel anders. Weest toornig! Wordt boos! In de Herziene Statenvertaling staat het zo: "Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil".

Boosheid, toorn en ontzetting zijn net als liefde en verdriet emoties die God gemaakt heeft. Boosheid heeft een functie. Er gebeuren nu eenmaal dingen die niet fijn zijn. Het gaat hier niet om boosheid omdat we onze zin niet krijgen of geïrriteerd zijn, maar omdat ons - of een ander - onrecht aangedaan wordt. Dat moet op de één of andere manier een uitweg vinden. Niet boos worden is dan geen oplossing.

In beide teksten staat dat we daarbij niet moeten zondigen. Hoewel boosheid door God gemaakt is en een functie heeft, loert zonde daarbij al snel om de hoek. In deze tekst wordt nog het advies toegevoegd dat we op "ons leger" (op ons bed) in ons hart moeten spreken. Overdenk de situatie en verwerk het, samen met God. Zwijg erover naar anderen.

Wordt boos, maar neem geen wraak

Boosheid is een emotie die warm maakt en moet afkoelen. Een makkelijke manier om boosheid af te koelen is door wraak te nemen. Maar daarover schrijft onze derde tekst met duidelijke woorden.

19 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven:Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.

Romeinen 12:19 (NBG)

Laat plaats voor de toorn, staat er. Boosheid heeft, zoals gezegd, een functie. Het is om twee redenen niet goed om het af te handelen met wraak. Allereerst is de kans dat we dan zondigen zeer groot (hierover hebben de eerste twee teksten gesproken). De tweede reden is dat God dit deel voor Zijn rekening neemt. Hij zal vergelden wat Hij nodig vindt om te vergelden. Daarin moeten we vertrouwen dat Hij weet wat goed is. Hij is immers rechtvaardig en heilig en goed.

Boos worden mag. Laat het niet te lang duren maar ga er mee aan de slag. Doe dat niet door wraak te nemen (of op andere manieren te zondigen) maar spreek dingen uit en vergeef. God zal ons helpen hierin de juiste weg te bewandelen.

Bijbelboek: Efeziërs Trefwoorden: Boosheid, Vergeving, Wraak, Zonde