Koninkrijk der hemelen

In de Bergrede spreekt de Here Jezus veel over het Koninkrijk der hemelen.

Het Koninkrijk in de eindtijd

De zeven gelijkenissen over het Koninkrijk van de hemel wordt afgesloten met een beeld over het Koninkrijk in de eindtijd. Hoe loopt het af?
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Eeuwigheid - Eindtijd - Keus - Oordeel - Vergeving

Wat hebben we over voor het Koninkrijk

In dit vijfde en zesde voorbeeld, wat Jezus Christus vertelt om het Koninkrijk van de hemel uit te leggen, spreekt Hij over onze eigen verantwoordelijkheid. Wat hebben we er voor over?
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Overgave - Waarde

Het Koninkrijk dat overal doordringt

Het Koninkrijk der hemelen heeft de eigenschap overal door te dringen. Zowel in het leven van mensen, als in de hele wereld.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Evangelisatie - Groei - Leven - Wereld

Het Koninkrijk is Gods project

Het Koninkrijk der hemelen is een project van God, waarin Hij mensen ruimte en veiligheid biedt.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Eeuwigheid - Hemel

Het Koninkrijk is samen opgroeien

Het Koninkrijk der hemelen is nu. Daarin groeien mensen die God dienen en mensen die niets van Hem willen weten samen met elkaar op. Tot op die ene dag.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Gehoorzaamheid - Koninkrijk - Toekomst