Helemaal alleen

Meestal kwamen mensen zelf naar Jezus toe voor genezing, maar in onderstaand verhaal stapt de Heer Zelf op iemand af. Een man, die helemaal alleen is.

6 Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden?
7 De zieke antwoordde Hem: Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af. 8 Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. 9 En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen.

Johannes 5:6-9 (HSV)

Deze eenzame man kreeg een ontmoeting die zijn leven veranderde.

Zijn enige realiteit

De man was al 38 jaar ziek. Dit was zijn leven en daar was hij aan gewend. Zo gaat dat vaak bij chronisch zieken. De strijd om beter te worden, om te zoeken naar oplossingen, was al helemaal afgezwakt, misschien wel verdwenen.

Mensen kunnen vast zitten in de realiteit van elke dag, omdat die zo echt en dichtbij is en zich aan hen opdringt. Dan zien ze geen andere dingen meer. Deze man was niet alleen ziek, hij was eigenlijk zijn ziekte geworden. Niemand durfde hem meer te troosten. Er waren weinig of geen vrienden meer.

Zijn enige hoop

Er is een vijver in Bethesda, waarvan wordt gezegd dat die af en toe gaat borrelen en bewegen. Zieke mensen die op dat moment in het water afzakken, worden dan vaak gezond. De zieke man zorgt dat hij vlak bij dat water is. Wie weet. Het is zijn enige hoop.

Wanneer de Heer Jezus komt en hem vraagt: "Wilt u gezond worden?", lijkt het erop dat de man de vraag niet eens goed hoort. Hij kan alleen binnen zijn eigen omstandigheden denken. "Ik heb geen mens die mij helpt", is zijn bittere klacht. Er is voor mij eigenlijk geen hoop.

Zijn enige Redder

Het hart van de Heer Jezus begrijpt wat de eenzame man zegt. Die wil graag beter worden maar weet niet Wie er voor Hem staat. Hij kijkt naar de onmogelijkheden - zijn eenzaamheid en ziekte en dat water - en ziet de Redder niet, Die voor hem staat. Jezus spreekt en de man geneest. Het gaat in dit verhaal niet eens zo zeer om de genezing. Er zit immers een menigte mensen die niet genezen wordt! Waar het om gaat is dat we voorbij onze problemen de Heer zien staan.

Soms zijn wij eenzaam. Alleen met ons probleem, waarin weinig mensen ons echt begrijpen. Na lang worstelen zijn we moe. Maar Jezus Christus ziet ons. Richt je ogen op Hem, weg van het probleem. Ja, er is de realiteit van moeite en eenzaamheid, maar Christus roept. Zie op Hem. Hij is onze realiteit. Dan zijn we niet meer alleen. Of we genezen of niet, ons leven zal na een ontmoeting met Jezus niet meer dezelfde zijn!

Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Eenzaamheid, Hoop, Redding