Geheim voor de vijand

In elke oorlog worden strategische zetten en plannen zo goed mogelijk geheim gehouden voor de vijand. In de "oorlog aller oorlogen", de geestelijke oorlog om de zielen van mensen, had God een groot geheim.

7 Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. 8 Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd.

1 Korintiërs 2:7-8 (NBV)

Over dit goed bewaarde geheim zijn verschillende dingen te zeggen.

Gods geheim is wijsheid

Wat een vreemd plan, wat een onvoorstelbaar geheim. God stuurt zijn eigen Zoon om te sterven aan een kruis. Door de dood van Jezus kwam eeuwig leven voor de mensen. Door te sterven voor onze zonden kwam voor ons vergeving. Door tot zonde te worden gemaakt ontvingen wij gerechtigheid (vergelijk 2 Korintiërs 5:21).

Dit plan, waarmee God redding bracht voor de hele mensheid, was geen dwaasheid maar Goddelijke wijsheid. Mensen vinden het misschien dwaas, te simpel, onbegrijpelijk, maar door die "dwaasheid" worden we gered. Hierover kunt u meer lezen in 1 Korintiërs 1:18 en 21.

Begrijpen we Gods wijze geheim, dat wij Hem niet kunnen leren kennen door onze wijsheid, maar alleen door de Here Jezus, Zijn Zoon?

Gods geheim brengt ons luister

We worden niet alleen gered van de straf, die volgt op de zonde (Romeinen 6:23), maar we ontvangen Zijn luister, staat er in 1 Korintiërs 2:7. Luister is een woord dat de grootheid en schittering van een koning beschrijft. Wat een groot contrast om vanuit de duisternis van de zondige wereld te worden betrokken bij de glans van Zijn luister!

Hoe brengt u uw dagen door? In de schaduw van uw verleden, of in het briljante Goddelijke licht van uw toekomst?

Gods geheim beschaamt de vijand

God, de Schepper van alle mensen, heeft dit plan zo goed geheim gehouden, dat satan, de vijand van de mensen, er helemaal ingetrapt is. Geen van de machthebbers van deze wereld (satan en zijn demonen) heeft die wijsheid gekend. Hadden ze het geweten, dan zouden ze Jezus niet hebben laten kruisigen. Wat een spijt hebben ze! Zonder het te weten hebben ze meegewerkt aan het geheime plan van God!

Laat u troosten door de wetenschap dat Gods plannen geheim zijn voor Zijn vijand en dat Hij Zijn geweldige plannen voor u duidelijk aan u bekend heeft gemaakt (Jeremia 29:11).

Bijbelboek: 1 Korintiërs Trefwoorden: Plan, Redding, Vijand, Wijsheid