Luisteren naar de juiste mensen

Soms luisteren we naar de verkeerde mensen. Mensen die welbespraakt zijn, alles goed kunnen uitleggen, weten hoe ze ons ergens kunnen raken. Of dit nou een luid roepende politicus is, of een alles overstemmende (geestelijk) leider, we zullen zelf moeten nadenken of zijn boodschap de moeite waard is om naar te luisteren.

16 Ik zei daarom tegen mezelf: Wijsheid is beter dan macht, maar de wijsheid van een mens van lage afkomst wordt geminacht en zijn woorden vinden geen gehoor. 17 Het is beter dat je luistert naar de kalme woorden van de wijzen dan naar het geschreeuw van een heerser onder dwazen.

Prediker 9:16-17 (NBV)

Naar wie luisteren wij? Zijn kalme woorden voor ons genoeg, of houden we van spectaculaire sprekers?

De luidruchtige heerser

Mensen die wat te vertellen hebben zijn overal te vinden. De vraag is natuurlijk of hun boodschap betrouwbaar is. Wijsheid is beter dan macht, zegt onze tekst. Wanneer iemand macht probeert uit te oefenen op zijn toehoorders, kan het goed zijn dat dit bedoeld is om er zelf beter van te worden. Dat worden dwaze heersers genoemd.

Een machtige spreker is niet altijd hetzelfde als een wijze spreker.

De wijze mens

Een wijs mens hoeft niet beroemd te zijn of veel gestudeerd te hebben. Dat klinkt misschien logisch, maar misschien zijn we toch gewend om minder goed te luisteren naar mensen "van lage afkomst". Toch hangt wijsheid niet af van een universitaire opleiding of een hoge positie.

Vinden wij opleiding of positie belangrijk, dan zullen we graag luisteren naar mensen die uit die hoek komen. De schrijver van onze tekst waarschuwt ons echter dat hierin een gevaar schuilt.

Het herkennen van wijsheid

Ontzag voor de Here God is het begin van wijsheid. Wanneer we twijfelen of de woorden van iemand betrouwbaar zijn, dan mogen we kijken naar het leven van de spreker: heeft hij ontzag voor God? Ook mogen we onszelf toetsen bij het beoordelen van de gesproken woorden. Leven wij in ontzag voor God, dan zullen we beter kunnen onderscheiden wat wijsheid is en wat dwaas gepraat.

Bijbelboek: Prediker Trefwoorden: Betrouwbaar, Invloed, Macht, Wijsheid