Afwijzen, omarmen en vrucht dragen

Wie als Christen vrucht wil dragen zal moeten leren om bepaalde dingen af te wijzen en andere dingen juist te omarmen. In de eerste Psalm, de inleiding van alle Psalmen, wordt dit duidelijk gemaakt.

1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;
2 maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt; - al wat hij onderneemt, gelukt.

Psalm 1:1-3 (NBG)

Afwijzen

Wat van een rechtvaardige verwacht wordt, is in vers 1 uitgedrukt in drie dingen die hij niet moet doen. Niet wandelen in de raad van goddelozen, niet staan op de weg van de zondaren en niet zitten in de kring van spotters. Met goddelozen worden hier de mensen bedoeld die bewust leven zonder God. Hun denken en hun daden zijn niet afgestemd op God. Hun spreken is tegen God gekeerd.

Als we vertrouwen op Jezus Christus, zijn we door Hem gerechtvaardigd (zie Galaten 3:24). De gerechtvaardigde mens moet van het denken, het doen en het spreken van deze mensen afstand nemen; zich er niet mee inlaten.

Omarmen

Wat mogen we dan wel doen? Het advies dat hoort bij onze wandel met de levende Heer, is dat we "welgevallen hebben" aan Gods wet, en die dag en nacht overpeinzen.

De Hebreeuwse woord voor wet (Thora) betekent "instructie". Vinden wij Gods instructies fijn? Hebben we er plezier in om te doen wat Hij van ons vraagt? Zijn de instructies van God voor ons belangrijker dan die van mensen?

Gods instructies dag en nacht overpeinzen betekent dat Gods wil dag en nacht ons leven beïnvloedt. Ons leven wordt erdoor gevormd en veranderd (zie Romeinen 12:2). Omarm Gods waarheid en wordt daardoor gedragen en geleid.

Vrucht dragen

De gevolgen van dit leven met God - afstand nemen van goddeloosheid en omarmen van Gods instructies - worden in vers 3 genoemd. Onze boom (ons leven) wordt uit een dorre omgeving weggehaald en overgeplaatst naar de oever van een rivier. Dit is niet een beloning, maar het logische gevolg van de keuzen die we maken (zie vers 1 en 2).

We gaan vrucht dragen (het werk van Gods Geest in ons leven, Galaten 5:22) en onze plannen werken goed uit. Let op: Dit is niet een belofte voor snelle voorspoed. De Psalmen die volgen laten duidelijk zien dat het soms op zich laat wachten. Maar we mogen zeker zijn van Gods zegeningen, op Zijn tijd.

Wijs het verkeerde af, omarm het Woord van God en draag vrucht.

Bijbelboek: Psalmen Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Vrucht dragen, Wet, Woord