God schudt aan ons

De God van de Bijbel proberen te begrijpen is belangrijk. Oneindig veel belangrijker is het als God, door Zijn Woord en Zijn Geest, ons iets doet. Mag Hij ons raken? Schudden? Mag Hij ons veranderen?

Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.

Psalm 50:23 (NBG)

Onze relatie met God gaat twee kanten op. Luisteren en terug praten. Bijbellezen (naar God luisteren) en lofprijs (God terugzeggen hoe bijzonder Hij is) openen de weg naar Gods heil. Wat betekent dit?

De weg gebaand

God eren en prijzen baant een weg. Niet een weg voor God, maar een weg voor ons, om te kunnen zien wat er al is. Elk pad ontstaat door erop te lopen. Het pad om Gods heil te kunnen zien, ontstaat door erop te lopen, door God te eren. God eren doe je door naar Hem te luisteren (neem Hem serieus) en terug te praten (spreek je liefde en respect uit).

Wanneer we dit vaker doen, wordt de weg duidelijker en zullen we steeds beter zien wat er al is: Gods heil. Steeds weer nieuw, elke keer weer mooi. En altijd broodnodig.

Gods heil zien

Het woord heil betekent heelheid. Het heeft te maken met gezond zijn, niet gebroken. Dat geldt niet alleen voor ons lichaam, maar ook voor ons denken en voelen en voor onze geest (waarmee we in relatie zijn met God). Daarom betekent het woord ook verlossing. Genezing van ons hele wezen is herstel (heling) van onze relatie met God. Dit is het begin van God Die schudt aan ons leven.

Naar God luisteren (door de Heilige Geest en door de Bijbel te lezen dus) werkt helend, genezend, bevrijdend. God prijzen en loven werkt ook genezend. Wie vastgeplakt zit aan zonden, vol zit met verdriet, boos is op mensen of bang is voor wat er gebeurt, die mag God prijzen, Zijn Woorden lezen en door Gods ingrijpen en troost en vrede diep van binnen genezing gaan ervaren.

Geschud worden

Naar God luisteren en Hem aanbidden, kan ook onrust brengen! Dat is niet altijd fijn maar vaak wel nodig. We kunnen verbijsterd zijn over wat we lezen, met stomheid geslagen zijn over wat we over onszelf horen, of diep geraakt zijn door een nieuw inzicht over Zijn karakter. Wat het ook is wat God tegen ons zegt, het kan onze fundamenten schudden en het kan ons veranderen. Mag dat? Lopen we weg, wanneer Hij ons raakt door een lied of een woord? Of luisteren we dan juist extra goed en prijzen we Hem om Zijn grote wijsheid?

God wil ons denken vernieuwen (daardoor worden we andere mensen, zie Romeinen 12:2). Dat is nodig. Wanneer God ons aanraakt en verandert, is dat ten goede. Dat heet heling. Het is heil en verlossing.

Bijbelboek: Psalmen Trefwoorden: Aanbidding, Beproeving, Genezing, Lofprijs