Voor altijd veilig

Voor alle mensen geldt dat de Goede Herder (Jezus Christus) ons roept. Hij roept ons bij onze eigen naam. Iedereen die Hem volgt zal veilig zijn. Voor eeuwig.

27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.

Johannes 10:27-28 (NBV)

Dit korte Bijbelgedeelte geeft drie zeer krachtige beloften voor iedereen die Jezus Christus volgt, zoals schapen een herder volgen.

Eeuwig leven

Wat eeuwig precies betekent kan onze taal bijna niet uitdrukken. Het woord 'eeuw' zit erin. Als we het vervangen door altijd, zit het woord 'tijd' er weer in. We hebben er gewoon geen woorden voor. In elk geval zullen we bij God zijn, zonder dat er ooit een einde aan komt.

Dit eeuwige leven is vol blijdschap en vrede.

Eeuwig gered

Hoe zullen we zijn, tijdens dit eeuwige leven? Niet als zondaars; niet als mensen die niet gered zijn. We mogen deze eeuwigheid in Gods nabijheid doorbrengen, omdat we niet verloren zijn gegaan. Als wij de eeuwigheid zouden moeten doorbrengen in een plaats zonder God, zouden we zonder hoop zijn. Verloren.

De belofte hier is dat we niet verloren gaan. Nooit verloren zullen gaan. Voor altijd gered.

Eeuwig veilig

In deze eeuwigheid, samen met God, lopen we geen risico meer. Het kan niet na een jaar, na een eeuw of na miljoenen jaren opeens fout gaan. Niemand zal de schapen, die de Herder volgen, roven uit Zijn handen.

Dat geldt niet alleen voor de eeuwigheid, maar zelfs nu al, hier op aarde. Wanneer we voor Jezus Christus hebben gekozen en Hem volgen, dan mogen we Zijn schapen zijn.

De keuze is aan ons. Volg de Herder. Dan zijn we voor altijd veilig.

Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Eeuwig, Leven, Redding, Veiligheid