Voor wie nieuwe kracht nodig hebben

Soms onbreekt ons de kracht of de moed om een probleem aan te pakken of om verder te gaan. Wie dan op God vertrouwt, Hem verwacht in zijn situaties, krijgt nieuwe kracht. Want God is Zelf een God van kracht Die niet moe wordt en kracht geeft aan wie op Hem vertrouwen.

28 Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. 29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. 30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Jesaja 40:28-31 (NBV)

Het volk Israel is in deze passage ontmoedigd, maar wordt er door de profeet Jesaja liefdevol op gewezen dat God voor Zijn volk zal zorgen. Dit krachtige en zorgzame van God geldt ook voor ons.

De eeuwige God wordt niet moe (vers 28)

Vers 28 begint met de oproep om eens goed na te denken wie God eigenlijk is. Weet je het dan niet? Heb je het niet gehoord? De eeuwige God is de Schepper van hemel en aarde. Hij is de Schepper van alles wat we nog niet eens ontdekt hebben - van de einden der aarde.  Zijn kracht is onuitputtelijk. Hij wordt niet moe of mat maar blijft altijd Dezelfde.

We weten niet alleen dat Hij de kracht heeft om ons uitredding te geven, Hij heeft er ook het verstand en inzicht voor. Gods verstand is niet te doorgronden. Hij weet oplossingen en kent wegen die ons onbekend zijn. Houd goede moed!

De eeuwige God geeft kracht (vers 29)

God heeft de kracht en de wijsheid om ons te redden uit onze situaties. Dat kán Hij niet alleen maar, Hij doet het ook! God is niet alleen Iemand Die oplossingen kent, maar ons ook de weg wijst. Onze problemen of moedeloosheid verdwijnen niet altijd zomaar, maar God wijst wel de weg hoe we hier mee om mogen gaan.

Zelfs jonge mensen worden wel eens moe of mat. Maar David zegt in Psalm 138:3 hetzelfde als Jesaja. Hij riep tot God en het antwoord kwam in de vorm van kracht in zijn ziel. Dat wil zeggen: wanneer we ons naar Hem uitstrekken en onze vragen aan Hem voorleggen.

Wie Hem verwachten ontvangen kracht (vers 31)

God is Zelf de onuitputtelijke bron van kracht en redding. Daarom is Hij voor ons ook die onuitputtelijke bron, wanneer we Hem daarom vragen. Hem verwachten betekent Hem vragen, Hem bekend maken met onze zorgen en moeiten. Het betekent ook: Op Hem hopen. Hem verwachten betekent verder ook dat we kunnen wachten op Hem. Het is vaak een oefening in ons geloof, waarin we, nadat we onze zorgen bij Hem bekend hebben gemaakt, vol vertrouwen afwachten totdat Hij iets gaat doen, op Zijn tijd.

Het resultaat van het vertrouwen van God is dat we nieuwe kracht mogen putten! En dan kunnen we opstijgen met vleugelen als van arenden. Dit spreekt van een nieuwe kracht, nieuwe moed en nieuwe mogelijkheden die er tevoren niet waren.

Verwacht de Heer. Hij wil in de situatie de kracht geven die we zelf niet kunnen opbrengen.

Bijbelboek: Jesaja Trefwoorden: Kracht, Vertrouwen, Verwachting