Job geeft God niet de schuld

Het verhaal van Job is misschien wel het meest indringende verhaal uit de Bijbel. Hij raakt alles kwijt en leert het diepste lijden kennen. Hij verliest op één dag zijn kinderen en zijn hele bezit! (lees Job 1:1-19). Dan doet hij een opmerkelijke uitspraak.

21 en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, de naam des HEREN zij geloofd.

Job 1:21 (NBG)

Hoe kan dat? Waarom gaat Job de naam van de Heer loven na zoveel ellende? Dit wordt misschien duidelijk door antwoord te zoeken op een paar belangrijke vragen.

Wat wil je ontvangen?

Job heeft in zijn leven veel van God gekregen. De lijst van rijkdommen houdt maar niet op, en dan ook nog een gezin met tien kinderen. Job geeft meteen toe dat hij dat van de Heer heeft ontvangen. Maar nu is hij alles kwijt! Uit zijn eigen mond horen we dat de Heer heeft genomen. Is dit vroom gepraat van Job? Nee.

Het verhaal gaat verder. Ook zijn gezondheid wordt hem afgenomen. Wanneer zijn vrouw dan komt zeggen dat het beter is om God te vervloeken, noemt hij dat een dwaas voorstel (Job 2:10). Hij stelt haar deze vraag: "Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet?"

Waar is God?

De eerste reden waarom Job blijkbaar nog steeds God kan loven, is omdat hij bereid is zowel het goede als ook het kwade aan te nemen van God. Dit betekent niet dat God het kwade bedenkt, of hem dit aandoet, maar dat hij God er niet de schuld van geeft!

De tweede reden vinden we in de naam die Job gebruikt. In onze vertaling staat: "de naam des HEREN zij geloofd". Het gaat om de naam van de HEER. En de HEER heeft gezegd: Mijn Naam is "Ik ben Die Ik ben". Dat kan ook vertaald worden met: "Ik ben erbij". Job weet dat wat er ook met hem gebeurt, God erbij is. Het verbond, de vriendschap, die er is tussen Job en Zijn God, is er nog steeds.

Waarom is er lijden?

Het boek Job geeft geen antwoord op de vraag waarom mensen lijden. Er is geen goedkoop of makkelijk antwoord, zelfs geen theologisch zwaar onderbouwd antwoord (zoals de vrienden van Job aandroegen). In het geval van Job kwam het niet door zonden en het was ook niet omdat God hem op deze manier iets wilde leren. Job weigerde dit te geloven! Zo had hij God niet leren kennen!

Job kende God, leefde voor God en bleef zich aan de Naam van God vasthouden. Ondanks al het lijden, en dwars door al zijn vragen en opstandigheid, deed Job uiteindelijk maar één ding. Hij zei: Ik wil zeker weten dat God nog steeds mijn vriend is. En dan antwoordt God: "Ik ben erbij".

Bijbelboek: Job Trefwoorden: Eren, Vertrouwen