Gezouten en zuiver

We leven als Christenen in een wereld die steeds donkerder wordt. Er zijn veel mooie en goede dingen, maar steeds meer vuil en duisternis komt op ons af door het nieuws, de tv en gebeurtenissen.

In Exodus vertelt God aan Mozes hoe een reukoffer (aanbidding) moet worden klaargemaakt.

34 De HEER zei tegen Mozes: 'Neem balsemhars, cistushars en galbanum, en naast deze specerijen zuivere wierook, van alles een gelijke hoeveelheid, 35 en bereid daaruit reukwerk, een mengsel zoals een reukwerker dat maakt. Meng er zout door, het moet zuiver en heilig zijn. 36 Wrijf een deel ervan fijn en leg dat in de ontmoetingstent, voor de verbondstekst, op de plaats waar ik je zal ontmoeten. Behandel het als allerheiligst. 37 Dit reukwerk is heilig, alleen voor de HEER bestemd; reukwerk voor jezelf mag niet op dezelfde manier bereid worden. 38 Wie iets soortgelijks maakt om van de geur te genieten, moet uit de gemeenschap gestoten worden.'

Exodus 30:34-38 (NBV)

Drie dingen staan centraal. Het moet gezouten zijn, zuiver en helemaal voor God alleen.

Gezouten

Zout geeft smaak (denk maar aan een ei zonder zout). Het voegt kwaliteit en waarde toe. In Matteüs 5:13 wordt het belang van zout zeer scherp neergezet door Jezus Zelf. Ons hele zijn, ons doen en laten, moet niet alleen gezouten zijn, we zijn zout!

In Kolossensen 4:6 staat dat ons spreken gezouten moet zijn. Betekent dit dat we harde, boze woorden moeten spreken? Nee, wat we zeggen moet aangenaam zijn. Alsof je tegen de Heer spreekt.

Ieder die ons ontmoet zou moeten denken: Dat is een fijn persoon!

Zuiver

Wanneer we willen dat ons leven een reukoffer voor God is moet het zuiver zijn. Ons spreken moet zuiver zijn, ons handelen, ons denken.

Zuiver betekent: schoon. De manier van voorbereiden (schoon reukwerk aanbieden) staat uitgebreid beschreven in Exodus 30 (zie hierboven). Niet mengen met andere dingen. Het is een heel precies werk. Ook in ons leven is het goed om vaak, precies en veel bezig te zijn met reinigen. Dan kan ons leven van aanbidding onvermengd zijn. Geen eigen wijsheid, boosheid, eerzucht of wraak, maar vertrouwen op Hem Die het allemaal voor ons volbrengt.

Jakobus geeft aan dat we niet de ene keer zuiver kunnen spreken en de andere keer weer lelijk.

9 Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. 10 Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? 11 Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? 12 Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Net zomin geeft een zilte bron zoet water.

Jakobus 3:9-12 (NBV)

Dat geldt ook voor ons handelen. Altijd zuiver. Alles voor Hem.

Helemaal voor God alleen

Veel vertalingen gebruiken hier het woord heilig. Ons leven voor God moet heilig zijn, apart gezet voor Hem. Een vers uit Kolossenzen legt dit mooi uit. Het is meteen een samenvatting van deze studie.

23 Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen.

Kolossenzen 3:23 (NBV)

Bijbelboek: Exodus Trefwoorden: Aanbidding, Heilig, Leven, Offer, Zuiver