Kijk, een splinter

We vinden het soms moeilijk om toe te geven dat we iemand anders nodig hebben. Vooral als het gaat om een gemaakte fout of een verkeerde houding.

Wanneer de fout of houding ons echter van God afhoudt, is het niet alleen de moeite waard een oplossing te vinden, maar zelfs noodzakelijk. Dan is het goed om de splinter te laten verwijderen.

3 Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? 4 Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen:Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? 5 Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen.

Matteüs 7:3-5 (NBG)

Verantwoordelijk voor je balk

We hebben allemaal soms stofjes en splinters in ons oog en hebben elkaar nodig om daaraan te werken. Maar dan moet de splinter in je eigen oog niet zo groot zijn, dat het een balk is, want dan zie je zelf niet scherp genoeg om een ander te kunnen helpen. Als je zegt: "Kijk, een splinter", dan heb je dat misschien goed gezien, maar je kunt die bij de ander niet verwijderen.

Christus zegt dat we eerst de balk moeten verwijderen. Dat verwijderen van die balk is je eigen verantwoordelijkheid. Je mag het samen met God doen, eventueel met de hulp van anderen, maar je bent zelf verantwoordelijk. Doe er dus iets aan, is de boodschap.

Verantwoordelijk voor iemands splinter

Zodra de balk weg is, kun je scherp genoeg zien om de splinter bij een ander te verwijderen. Als je bij iemand anders ontdekt: "Kijk, een splinter", dan mag je misschien die ander helpen, ook al zijn er bij jezelf nog splinters over in je eigen oog.

Het verwijderen van een splinter doe je wel heel voorzichtig. Je kunt namelijk te gehaast zijn in dat werk. Iemand vertellen dat er iets niet goed gegaan is, dat hij of zij het anders moet doen, dat kan helend werken of... schade veroorzaken. Net als bij een splinter. Wanneer je verantwoordelijkheid op je wilt nemen voor iemands misstap, de splinter (zie Galaten 6:1), vraag jezelf dan eerst af waarom je dit wilt noemen, of je samen met die ander wilt groeien en of je het samen met God wilt doen. 

Het toegeven van een splinter

Degene die aangesproken wordt met de woorden: "Kijk, een splinter", kan alleen geholpen worden als hij dat ook wil toegeven. We zijn vaak geneigd om iets over onszelf terug te spelen naar de ander, verzachtende omstandigheden voor onszelf aan te voeren of het domweg te ontkennen.

Een splinter-verwijder-moment is een bijzondere samenwerking tussen twee mensen, die samen verder willen groeien. Op zo'n moment kan het zo maar zijn dat je samen ontdekt: "Kijk, God is er ook bij!" Dan is het resultaat van de ontmoeting genezend en gezegend.

Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Hulp, Verantwoordelijkheid, Zorg