Wat twijfel doet met ons geloof

Soms kunnen we twijfelen; twijfelen aan God, aan wat Hij doet of juist niet doet. We kunnen ook gaan twijfelen door "de waaroms" in ons leven.

Twijfelen mag. Het kan ons dichter bij God brengen. We kunnen dit leren van Elia. Ondanks de vele wonderen die hij meemaakte, was hij verbijsterd toen het een keer anders liep.

16 Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de HEERE, dat Hij door de dienst van Elia gesproken had.
17 Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. 18 Toen zei zij tegen Elia: Hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? 19 Maar hij zei tegen haar: Geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven naar het bovenvertrek, waar hijzelf woonde, en hij legde hem neer op zijn bed. 20 Hij riep de HEERE aan en zei: HEERE, mijn God, hebt U dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat U haar zoon gedood hebt? 21 En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de HEERE aan, en zei: HEERE, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. 22 De HEERE luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug, en het werd weer levend.

1 Koningen 17:16-22 (HSV)

Reactie in ons denken

We lezen dat Elia het "zoveelste" wonder meemaakt: De meel en de olie raken niet op (vers 16). We zouden kunnen denken: "Makkelijk hoor, om op God te vertrouwen als Hij elke dag al je gebeden verhoort."

Wanneer opeens het zoontje van de weduwe ziek wordt en sterft (vers 17) verandert alles! Behalve dat Elia zelf met vragen zit, komt de moeder van het kind ook nog met een bitter verwijt (vers 18).

Elia roept naar God: "Heeft U dan ook deze weduwe zoveel kwaad gedaan?" Zijn vragen raken de kern van zijn geloof. Heeft hij God verkeerd begrepen? Hij begrijpt niet waarom God dit doet. Het past niet in zijn beeld van God. Dit soort vragen beginnen altijd in ons denken.

Reactie in ons hart

Elia blijft niet alleen maar denken. Denken is goed. Vragen stellen mag. Daarmee ontdekken we namelijk dat we God niet altijd kunnen begrijpen. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen om God beter te leren kennen, maar we krijgen niet altijd alle antwoorden. Wat de Geest in ons hart wel doet, is ons op Jezus Christus wijzen. Hij brengt ons bij God. Dit principe zien we ook bij Elia. Gelukkig neemt Elia nu een volgende stap.

Allereerst gaat hij erover spreken met God. Daarna gaat Hij zijn geloof in praktijk brengen. Ondanks wat hij ziet en denkt: "Het kind is dood gegaan", "God heeft het toegelaten", "Ik begrijp het niet". Ondanks dit alles vraagt hij God om de situatie te veranderen. Hij neemt een stap in geloof. Hij reageert in zijn hart.

Groeien naar God

Twijfel begint altijd in ons denken. Als we dit koesteren, zal het in ons hart (in ons geloof) schade bewerken. De enige reactie die iets positiefs kan uitwerken, is een reactie vanuit ons hart, namelijk door ons geloof in te zetten.

Als je twijfelt, denk dan niet: "mijn geloof wankelt." Het is juist het moment om ons geloof in te zetten! De oplossing vinden we namelijk niet in ons denken. Ons geloof is (nog) niet aangetast. We mogen het zo inzetten: "Ik snap het niet maar ik wil geloven dat mijn God goed is, dat Hij altijd Dezelfde is. Hij heeft ons in Jezus Christus alle dingen geschonken, ook als ik het niet begrijp."

Als onze vragen ons ertoe brengen in de Bijbel de waarheid te zoeken en wij ons door Zijn Geest bij Jezus laten brengen, dan zullen we rust vinden en zal ons geloof in ons hart verder groeien.

Bijbelboek: 1 Koningen Trefwoorden: Geloof, Groei, Twijfel, Zekerheid