Tegen beter weten in

Bij Ruth zit alles tegen. Ze is Moabitisch en trouwt met een Israeliet. Haar man overlijdt, net als haar schoonvader en haar zwager! Wanneer Ruths schoonmoeder teruggaat naar haar eigen land, gaat ze mee. Tegen beter weten in maakt ze dan een besluit.

16 Maar Ruth zeide: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God;

Ruth 1:16 (NBG)

Haar besluit bestaat uit drie delen. Dit maakt haar tot een enorme geloofsheld.

Waar u gaat, zal ik ook gaan

Ruth laat haar eigen land achter om naar een onbekend land te gaan. Ze gaat mee met haar schoonmoeder en verlaat haar eigen familie. Hiermee kiest ze ervoor niet te trouwen in haar eigen land en onderhouden te worden (zie Ruth 1:13) maar samen met een andere vrouw alleen te blijven. Dat doet ze in een wereld waarin mannen een dominante rol spelen.

Kiest ze, tegen beter weten in, voor armoede, zonder man in een vreemd land?

Uw volk is voortaan mijn volk

Ze wil niet als vreemdeling wonen onder een ander volk. Ze kent haar schoonmoeder, Noömi, en wil ook bij Israel horen. Dat dit volgens de wet in Deuteronomium 23:3-4 eigenlijk niet mogelijk is, weet ze misschien niet.

Kiest Ruth voor iets wat niet mogelijk is?

Uw God is voortaan mijn God

Noömi is niet altijd een positief voorbeeld geweest voor Ruth, wat betreft de God van Israel. Noömi is in de loop van de jaren, na de dood van haar man en beide zonen, bitter geworden. Ze geeft daarvan God de schuld (Ruth 1:13 en 20-21).

Toch kiest Ruth voor deze God. Uw God is mijn God. Dit maakt meteen de andere keuzen duidelijker. Leven zonder man in een vreemd land is niet hopeloos als de God van Israel bij je is. Deel uitmaken van het volk van Israel is niet onmogelijk voor wie zich toewijdt aan de God van Israel.

Ruth heeft ervoor gekozen om te schuilen onder de vleugels van de God van Israel (Ruth 2:12). Zij kiest daarmee het goede deel. Ruth heeft zich bekeerd van de goden van Moab naar de God van Israel. Het vervolg van het verhaal van Ruth toont dat God haar besluit (haar bekering) beloont. Ruth wordt een regelrechte voorouder van onze Verlosser, de Messias Jezus (zie Mattheüs 1:5).

Vandaag is het voor alle mensen uit alle volken mogelijk om te schuilen bij de God van Israel. Zijn Zoon is voor ons gestorven zodat wie in Hem gelooft voor altijd bij de Vader mag schuilen.

Bijbelboek: Ruth Trefwoorden: Geloof, Overgave, Tegenstand, Vertrouwen