Op de verkeerde vertrouwen

Wie vertrouwt op iemand die je niet kunt vertrouwen, kan bedrogen uitkomen. Koning Asa vertrouwde niet op God, maar op de macht en ervaring van koningen van andere volken.

7 In die tijd kwam de ziener Hanani naar Asa, de koning van Juda, en zei tegen hem: Omdat u op de koning van Syrië gesteund hebt, en niet gesteund hebt op de HEERE, uw God, daarom is het leger van de koning van Syrië uit uw hand ontkomen. 8 Hadden de Cusjieten en de Libiërs niet een groot leger, met zeer veel strijdwagens en ruiters? Omdat u op de HEERE steunde, heeft Hij hen in uw hand gegeven. 9 Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn.

2 Kronieken 16:7-9 (HSV)

Omdat Asa niet op God vertrouwd had, stuurde God een profeet(ziener) naar Asa om hem te vertellen wat er zou gebeuren.

Vertrouwen op mensen

Het is heel natuurlijk om te vertrouwen op mensen; dat ligt in onze aard. We zoeken steun bij anderen - op zich is dat goed - maar in dit geval niet! Asa had van God Zelf de instructie gekregen om op Hem te vertrouwen. In het vorige hoofdstuk zei God tegen Asa: "De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten".

Waarom vertrouwen op God

Op God vertrouwen doe je dus, omdat God dit van je vraagt. En voor wie nog meer redenen nodig heeft, staat er: "Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem". Gods ogen zijn altijd op ons gericht en Hij wil ons krachtig bijstaan (zoals de NBG -vertaling het zegt), mits ons hart volkomen naar Hem uit gaat.

Gevolgen

De gevolgen voor wie zijn hulp bij mensen zoekt, zijn duidelijk. Je zult blijven worstelen (bij Asa waren het zelfs oorlogen). Asa had het zelf ondervonden. Toen hij op God vertrouwde ging het goed (met de Cusjieten en Libiërs). Nu hij echter op mensen vertrouwt, uitdrukkelijk tegen Gods wil in, heeft dat ernstige gevolgen.

Wie zijn hulp bij God zoekt zal niet bedrogen uitkomen. Gods ogen zijn op hem. Hij zal in Zijn grote macht en kracht hulp bieden. Onze worstelingen worden Zijn worstelingen. Hij belooft ons vrede (zie Matteüs 11:28).

Steun niet op je eigen inzichten. Neem menselijke raad of hulp niet aan zonder de Heer in alles te betrekken. God wil dat we Hem kennen in al onze situaties (in al onze wegen) zodat Hij ons krachtig kan bijstaan en ons Zijn vrede kan geven.

Bijbelboek: 2 Kronieken Trefwoorden: Bescherming, Vertrouwen