Lofprijs als voorbereiding voor Gods Woord

In veel kerken en gemeenten, wereldwijd, worden liederen gezongen tot eer van God voordat de prediking van het Woord begint. Ook Elisa heeft ervaren dat God spreekt tijdens muziek.

14 Toen antwoordde Elisa: 'Zo waar de HEER leeft, de HEER van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta, het is dat ik zo veel achting heb voor koning Josafat van Juda, anders zou ik u geen blik waardig keuren. 15 Maar goed, laat een lierspeler komen.' En terwijl de muzikant op de lier speelde, werd Elisa gegrepen door de hand van de HEER.

2 Koningen 3:14 en 15 (NBV)

De koning van Israël, Joram, was een slechte koning (zie 2 Koningen 3:1 en 2). Elisa, de profeet van God uit die tijd, had geen goed woord voor hem over. Deze koning wilde oorlog voeren tegen Moab en vroeg twee koningen om hulp. Eén van die koningen was Josafat, de koning van Juda. Elisa had veel respect voor deze koning.

Toen Joram bij de profeet om advies kwam vragen, wilde Elisa alleen maar de Here God raadplegen, omdat koning Josafat erbij betrokken was. In het bijzijn van deze heidense koning deed Elisa iets bijzonders.

Muziek

Elisa vroeg om de lierspeler. Hij wilde muziek. In de Bijbel wordt op honderden plaatsen gesproken over muziek, en vrijwel altijd in de context van lofprijs en aanbidding van God. Hoewel het hier niet specifiek genoemd wordt, mogen we er van uitgaan dat Elisa eerst lofprijs en aanbidding wilde horen, voordat hij het Woord van God kon verstaan.

In onze hedendaagse maatschappij is muziek grotendeels in de context van eigen plezier en gaat vaak over minder eervolle onderwerpen. De plaats van muziek in onze kerkelijke gemeenten is en blijft van onschatbare waarde om God te eren.

Gods Woord

In onze tekst, 2 Koningen 3:15, lezen we dat, terwijl de muziek klinkt, Elisa gegrepen werd door de hand van de Heer. De volgende verzen laten zien dat Elisa namens God spreekt, zodat de koningen te weten komen wat Zijn wil is voor hun levens.

Onze God is een God Die spreekt. Vandaag de dag wil Hij nog steeds onze levens leiden, door te spreken door Zijn Woord, de Bijbel, en door de stem van de Heilige Geest in ons hart. We kunnen onze harten gevoelig maken voor Gods stem door muziek, die God eert.

Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.

Psalm 50:23 (NBG)

Bijbelboek: 2 Koningen Trefwoorden: Aanbidding, Gods woord, Lofprijs, Muziek