Kleine start, enorme groei

Heel soms komt het voor dat een ideetje, dat begint op een zolderkamer, uitgroeit tot een wereldwijd bedrijf. Er is ook een plan van God, dat heel klein is begonnen, maar onstuitbaar groeit om wereldwijd tot zegen te zijn.

Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen.

Matteüs 13:31-32 (NBG)

Gods project

Het Koninkrijk waarover hier gesproken wordt, is de plek waar mensen, door te vertrouwen op Jezus Christus, voor eeuwig een veilige schuilplaats vinden. Dit is niet een bedenksel van mensen. Je wordt geen volgeling van Jezus Christus doordat je geboren wordt in een Christelijk gezin. Ook niet door lidmaatschap van een kerk of doordat je door iemand overgehaald bent erbij te horen.

Het is een werk van Gods Geest, Die mensen Zijn liefde en uitweg laat zien. De mens die daar positief op antwoordt, wordt door God voor eeuwig veranderd. Dit heet wedergeboorte.

Groeiend project

Dit plan van God is niet te stuiten. Ondanks tegenstand van mensen en pogingen van de duivel, die het probeert tegen te houden, kan de groei niet worden tegengehouden. In Matteüs 16:18 lezen we dat dit bouwwerk, dat God uitwerkt in zijn Gemeente (kerk), door niets en niemand is te overweldigen. Zelfs niet door de poorten van het dodenrijk.

Dat Gods werk groeit en overal zichtbaar wordt, kun je ook lezen in bijvoorbeeld Marcus 16:20, in Lucas 9:6 en in Handelingen 17:30. Dit is het verlangen van Gods Vaderhart. Hij wil dat alle mensen tot geloof in Christus komen. Op die manier komen ze Zijn Koninkrijk binnen en worden ze gered (zie 2 Petrus 3:9). Vandaar dit mooie plan.

Veiligheid voor de mensen

In dit Koninkrijk van God, ofwel binnen Zijn Gemeente, kunnen mensen veiligheid vinden. Wie door Jezus Christus bij God schuilt, is beschermd tegen de machten van het kwaad en tegen de eeuwige gevolgen van eigen verkeerde keuzes.

Wie vertrouwen op de Heer van het Koninkrijk, worden verlost uit de macht van de duisternis en overgeplaatst naar het Koninkrijk van Jezus Christus (zie Kolossenzen 1:13). Wat een geweldig voorrecht om te mogen nestelen in de nabijheid van de Allerhoogste!

Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Gemeente, Koninkrijk, Veilig