Overzicht van thema's

Geen redding zonder Gods Woord

Uit de woorden van Paulus in Romeinen 10 blijkt dat het niet mogelijk is gered te worden zonder Gods Woord.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Bijbel - Evangelisatie - Redding

Geheim voor de vijand

In elke oorlog worden strategische zetten en plannen zo goed mogelijk geheim gehouden voor de vijand. In de oorlog allerlei oorlogen, de geestelijke oorlog om de zielen van mensen, heeft God een groot geheim.
Bijbelboek: 1 Korintiërs Trefwoorden: Plan - Redding - Vijand - Wijsheid